بایاتی

گئــوروپ بیـلن اولمـاسون دیپ گـــولن اولمــاســـون گـلن گئــدن چکیـپ لــــر گئدیپ گلن اولمـــاســون ......................... گـــوزللیگیـــوی ســـاتمــا محبته ســــو قـــــاتمــــــا پیسدی، آی اولدوز کیمی هر کیمه قــاش ... ادامه مطلب
/ 59 نظر / 71 بازدید

حق تقدم

اگـــه یـه روز رفتی یه جــــای دنیــــــا واسه خودت ماشین خریدی اونجــــــا یه چی بخر شبیه پیکـــــان بـــــــاشه صندلیاش مدل جـــــوانـــــان بـــــاشه وقتی کـــه ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 66 بازدید

فردوسی

اونـــا کــه میــمیرن مـیرن  تــــو بــرزخ قـاطـی میشـن اهــل  بهشت و دوزخ کـــار همـــــه اونجــــا  بخـور بخـــوابــه تــــا روز آخــــر ،  کــه حساب ... ادامه مطلب
/ 57 نظر / 63 بازدید
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
2 پست
دی 85
2 پست
شعر_ترکی
1 پست
ترکی
1 پست
بایاتی
1 پست