شما را به تبسم ، و تفكر دعوت ميكنم. خلیل جوادی


بایاتی

گئــوروپ بیـلن اولمـاسون

دیپ گـــولن اولمــاســـون

گـلن گئــدن چکیـپ لــــر

گئدیپ گلن اولمـــاســون

.........................

گـــوزللیگیـــوی ســـاتمــا

محبته ســــو قـــــاتمــــــا

پیسدی، آی اولدوز کیمی

هر کیمه قــاش گوز آتمــا

.................................

گـــوزون قـــارادیـر ، قـــارا

گیتمه بـــاتـــارســان قارا

تــــــاری الک گــوتـــوروپ

پــــــامبـوق الیر یــــوللارا


خلیل جوادی ---- khalil javadi